feiten & cijfers

Gepost in historie

Op 1 november 1956, precies 50 jaar geleden, werd de adoptiewet van kracht. Sindsdien zijn in Nederland 60 duizend kinderen geadopteerd. Ongeveer tweederde van die kinderen is afkomstig uit het buitenland. Waarvan zo’n 3000 uit Indonesië


Van pleegkind naar wettig kind

In de eerste helft van de twintigste eeuw werden kinderen steeds vaker in pleeggezinnen geplaatst. De rechtspositie van de pleegouders en de pleegkinderen was niet sterk omdat de ouders het kind altijd weer konden opeisen. Ook hadden de pleegouders geen zorgplicht. Met de invoering van de adoptiewet in 1956 veranderde dit: vanaf dat moment kon een pleegkind als wettig kind worden opgenomen in een adoptiegezin.


Naast dergelijke ‘gewone’ adopties, waarbij geen van de adoptiefouders de biologische ouder is van het te adopteren kind, zijn sinds 1979 ook stiefouderadopties mogelijk. Hierbij adopteert de (nieuwe) partner van één van de ouders zijn of haar stiefkind.


Snelle toename adopties in jaren zeventig

Tot het einde van de jaren zestig werden jaarlijks enkele honderden kinderen geadopteerd. Dit waren bijna allemaal Nederlandse kinderen die meestal werden afgestaan door ongehuwde moeders.


Daarna nam het aantal adopties snel toe tot 2,4 duizend in 1981. In de jaren daarna daalde dit geleidelijk tot ruim 900 adopties in 1998. Sindsdien is het aantal adopties weer fors toegenomen tot 1,7 duizend in 2005.


Vooral buitenlandse kinderen

Vanaf het midden van de jaren zeventig liep de adoptie van Nederlandse kinderen terug terwijl adoptie van buitenlandse kinderen sterk toenam. In 1981 was het aantal gewone adopties uit andere landen gestegen tot meer dan 1,5 duizend.


Nieuwe vormen van adoptie

Sinds 1998 is het voor ongehuwd samenwonenden en alleenstaanden mogelijk kinderen te adopteren. In 2001 kregen ook paren van gelijk geslacht dit recht. Het aantal gewone adopties door paren van gelijk geslacht en alleenstaanden blijft echter klein, omdat de meeste andere landen deze vormen van adoptie verbieden. Bij stiefouderadopties gaat het inmiddels in twee van de drie gevallen om een stiefmoeder die samen met de biologische moeder het kind verzorgt.

Reacties (0)

Reageer

U plaatst een reactie als gast. U kunt hieronder inloggen.