We can only show you the door. You're the one that has to walk through it.

Onze motieven

Wat is Asalsaya? Asalsaya is vanuit oorsprong een vereniging voor volwassen geadopteerden uit Indonesië. Omdat haar vroegere missie verouderd is door een kentering aan behoeftes binnen de adoptiewereld, maar ook in de Indo / Indische / Indonesische gemeenschap die gevestigd is in Nederland (mede door de globalisering van de laatste decennia), heeft Asalsaya zich gericht op 3 pijlers die gemeenschappelijke worden gedeeld.

 

Pijler 1: Roots (geadopteerden uit Indonesië)

Vanuit oorsprong zijn wij verplicht en is het onze motivatie om als organisatie een functionele betekenis te hebben voor de volwassen Indonesische geadopteerden. Voorheen was dit onze grootste activiteit. Wij zullen altijd nog aandacht schenken aan deze groep, maar met een andere insteek dan voorheen. In het bijzonder zullen wij als brug gaan dienen nar informatiebronnen gerelateerd aan rootsvragen.

Maar doordat  de meeste geadopteerden al wel eens een keer een rootsreis hebben gedaan en ook meer vragen wat je kan doen in Indonesie als geadopteerde. Sommigen willen bijvoorbeeld actief bezig zijn met goede doelen, andere hebben zakelijke interesses. Door deze verschuivingen van de interesse willen wij aan deze vraag tegemoet komen. Omdat deze vraag ook voorkomt binnen andere doelgroepen van de maatschappij zullen de andere pijlers tegemoet treden aan de vragen die binnen het kader van Indonesie – Nederland vallen.

 

Pijler 2: Culturele Identiteit

Deze pijler is bedoeld om de huidige actualiteiten in Indonesie, maar ook de culturele aspecten van de Indo / Indische / Indonesische gemeenschap naar voren te brengen. Wat is er eigenlijk allemaal bekend over Indonesië? Wat zijn de gewoontes? Etc. Iets dat toegankelijk moet zijn voor alle mensen die op een of andere manier meer willen weten over Indonesië in het breedste zin des woords.

Uiteraard kan men de informatie ook gebruiken voor andere doeleinden. Bijvoorbeeld voor diegenen die graag meer te weten te komen over roots, cultuur en uiteindelijk voor het vormen van hun culturele identiteit.

Onder culturele identiteit verstaan wij min of meer: datgene wat er toe kan leiden tot het vormen van je identiteit. We leggen ook hier de nadruk op “kan leiden”, omdat het lastig al dan niet onmogelijk is om te bepalen wat nu er exact bepalend is tot het vormen van je identiteit.

 

Pijler 3: Reizen, werken en wonen

Door de lagere prijzen om te reizen, globaliserende de wereld, internet, etc. doen er zich nieuwe kansen voor die voorheen lastiger waren om te realiseren.  Wij zullen binnen deze pijler meer aandacht geven op reizen, wonen en werken.

 

Over de website

Wij trachten om op een korte doch duidelijke wijze belangrijke links te leveren die voor iedereen te raadplegen vallen. Men kan door middel van deze links een goede indruk krijgen wat er op Indonesië gebied al bekend is op het internet. Je kunt deze website dus snel raadplegen als je op zoek bent naar meer informatie omtrent een specifiek onderwerp.

Tevens roepen wij je op om eigen links/informatie te delen met ons opdat wij anderen nog beter kunnen ondersteunen op zoek naar informatie over Indonesië.

Wil je diepgaandere informatie verkrijgen, wees je er dan goed van bewust dat er al veel informatie te vinden is op het internet en binnen bibliotheken van universiteiten en speciaal daarvoor opgerichte instituten. Het blijft belangrijk dat je goed weet waar je naar op zoek bent.

“Wij hopen dat je de door ons aangereikte informatie een goed overzicht hebt op Indonesië gebied. Een overzicht dat steun biedt in jouw zoektocht naar informatie.”